Informació sobre protecció de dades

Aquesta pàgina informa sobre la política de protecció de dades aplicada a les dades personals recollides en aquesta web (https://cplinaodena.cat).

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Entitat: Associació Cultural i Popular de l’Esquerra de l’Eixample – NIF: G09877648

Seu social: passatge de Batlló, 4 bis - 08031 Barcelona

Correu electrònic: [email protected]

2. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Les teves dades s'incorporaran al fitxer de socis i sòcies del Casal Popular Lina Òdena, i s'utilitzaran per gestionar-ne la teva pertinença i, en general, la teva participació a les activitats i vida social del Casal.

També s'utilitzaran, si ho has sol·licitat expressament, per a informar-te de les activitats del Casal i el seu entorn, i per fer-te arribar els butlletins que publiqui el Casal i altres publicacions del Casal a què et subscriguis.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals recollides en aquesta web només es conservaran durant el temps imprescindible per a complir el seu propòsit concret. Per exemple:

Les dades facilitades per a participar en un acte o esdeveniment s'esborraran tan bon punt acabi l’esdeveniment en qüestió.

Les dades facilitades per a fer un pagament online s'esborraran conforme a la normativa bancària.

Les dades facilitades per a sol·licitar informació s'esborraran tan bon punt aquesta hagi estat remesa.

Les dades facilitades per a sol·licitar una subscripció s'esborraran tan bon punt en demanis la baixa o així que la publicació objecte de la subscripció deixi d’editar-se.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal del tractament de les teves dades és:

  • El teu consentiment.
  • El compliment de les relacions contractuals que estableixis amb el Casal.
  • L'interès legítim per la protecció de drets superiors d’altres persones.

5. A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les facilitades per a efectuar pagaments bancaris es comunicaran a l’entitat processadora de pagaments, Stripe Payments Europe Limited.

No es comunicarà cap altra dada, ni a cap altre destinatari.

6. Transferències de dades a tercers països.

No es transferiran dades a tercers països fora de la UE.

7. Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Associació Cultural i Popular de l’Esquerra de l’Eixample estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’Associació Cultural i Popular de l’Esquerra de l’Eixample deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquest fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la teva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis sol·licitats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis en els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les teves dades?

Les dades procedeixen de la persona interessada.

Addenda: informació sobre les galetes (cookies)

Aquesta web només usa les galetes tècnicament necessàries per al seu funcionament.